Mindfulness Mentor for ældre borgere og borgere med en demenssygdom


Image

Som det eneste sted i Danmark tilbydes her en uddannelse som Mindfulness Mentor for ældre borgere og borgere med en demenssygdom.
Uddannelsen henvender sig primært til plejepersonale og pædagoger på plejecentre, som gennem forløbet får en grundig indføring i hvordan mindfulness trænes med borgerne og hvordan vi  styrker borgernes fysiske og psykiske velbefindende.

Samlet oversigt over uddannelsen:

Mål og udbytte:

Målet med uddannelsen er, at deltagerne bliver i stand til at gennemføre mindfulness forløb med beboerne og samtidig integrere mindfulness i hverdagen.
Derudover bliver deltagerne gennem praktisk træning, refleksioner og mindfulness øvelser, i stand til at styrke egne kompetencer og få større overblik og overskud.
Relationen mellem beboere og personale styrkes og nærvær og empati øges.

Uddannelsens opbygning:

Uddannelsen er opbygget som 2 moduler á 2 hele dage, en opfølgningsdag samt en individuel supervisionssession.
På alle undervisningsdage vil der være afsat tid til refleksion og egen udforskning. Uddannelsen kombinerer selvindsigt og fordybelse med formidlingen af mindfulness øvelser til beboere. Uddannelsen er oplevelsesorienteret og kræver et aktivt engagement.
Uddannelsesbevis udleveres efter gennemført uddannelse.

Image

Indhold:

Modul 1:

 • Mindfulness historik og forskning
 • Den positive psykologi
 • Det autonome nervesystem
 • De 7 grundværdier
 • Spejlneuroner
 • Stemmeføring og kropssprog
 • Empatisk iagttagelse
 • Praktiske mindfulness øvelser
 • Yoga øvelser
 • Egen praksis

Modul 2:

 • Formidling
 • Praktiske mindfulness øvelser
 • Yoga øvelser
 • Teachers training
 • Aktivering af oxytocin
 • Empati og indfølingsevne
 • Aktiv lytning
 • Etik
 • Integration af mindfulness i hverdagen
 • Planlægning af forløb

Yderligere information:

Optagelseskrav: 8 ugers MBSR forløb som skal godkendes af Mindfulsoul

Antal uddannelsestimer: 35 timer

Sted: Lilletoften 28, 1. sal, 2740 Skovlunde

Pris: Kr. 6.400,-

Litteratur: Kabat-Zinn, J. (2000) “Lige meget hvor du går hen er du der”. Borgens Forlag

Underviser: Mindfulness Instruktør Conny Hjarsø

Undervisningen vil være en blanding af praktiske øvelser, teori, diskussioner, fordybelse og observation

Til hvert modul udleveres et kompendium

Derudover vil du efter endt uddannelse blive medlem af Mindfulsouls Mentorgruppe til gensidig sparring og networking. Der vil også være mulighed for fremtidig supervision.