Mindfulness mentor for børn


Image

Mål og udbytte:

Målet med uddannelsen er, at du som mentor bliver i stand til, gennem mindfulness øvelser, træning og opmærksomhedslege, at give børn værktøjer til større selvindsigt, selvregulering og indre ro, samt styrke deres selvværd, koncentration og empati.

Du vil efter endt uddannelse og certificering selv kunne afholde mindfulness forløb med børn og samtidig være i stand til at integrere mindfulness i dit daglige arbejde med børnene. Du vil kvalificere dig til, at målrette og tilrettelægge forløb som tager udgangspunkt i din egen profession.

Flere og flere ønsker at integrere mindfulness i deres arbejde med børn.

Mindfulsoul tilbyder dig en grundig og dybdegående uddannelse, hvor du får indsigt i de dybere lag, der ligger til grund for at træne mindfulness med børn.

Uddannelse var den første i Danmark og henvender sig til alle som arbejder professionelt med børn.

Optagelseskrav: Afsluttet eller påbegyndt 8 ugers MBSR kursus godkendt af Mindfulsoul.

Samlet oversigt over uddannelsen:

Uddannelsens opbygning:

Uddannelsen er opbygget som tre moduler á 3 hele dage, en opfølgnings- og supervisionsdag samt en 2 timers individuel praktisk certificering. Certificeringen sker ud fra en evaluering af egen praksis.

På alle uddannelsesdage vil der være afsat tid til refleksion og egen udforskning. Uddannelsen kombinerer selvindsigt og fordybelse med formidling af mindfulness teknikker til børn. Uddannelsen er oplevelsesorienteret og kræver et aktivt engagement.
Uddannelsesbevis udleveres efter gennemført uddannelse.

Indhold:

Modul 1: ”Personligt udgangspunkt og de grundlæggende værdier i mindfulness”
Modulet tager udgangspunkt i fordybelse og integration af egen praksis. Vi arbejder med formål, mål og teori:

 • Dit personlige mål med uddannelse
 •  Integration af grundholdningerne
 • Barnets udvikling – tilknytningsteorier
 • Anerkendelsesbegrebet
 • Den Positive Psykologi
 • Fokus på børneperspektiv og dit indre barn
 • Egen praksis, – hvorfra essensen af guidningen kommer

Modul 2: ”Mødet med barnet”
Vi udforsker metoder og måder at facilitere børns oplevelse af mindfulness. Omdrejningspunktet er sprog, krop og bevægelse:

 • Mindfulness øvelser, opmærksomheds lege og meditationer med børn
 •  Vigtigste elementer i arbejdet med børn
 •  Spejlneuroner
 • Gennemgang af alle sessions og temaerne
 • Udfordringer og faldgruber
 • Guidning og ”inquiry”, – herunder udvikling af et relevant og   alderssvarende sprogbrug
 • Tilpasning af øvelser ift. aldersgrupper 3-6 årige, 7-12 årige, 13-18 årige
 • Yoga i børnehøjde

Modul 3: ”Mentoring i praksis”
Her udfolder den praktiske træning sig. Fokus er på erfaringsdannelse og egen formidlingskompetence. Vi diskuterer og undersøger mentorens rolle og ansvar:

 • Teachers training – gensidig guidning og øvelser
 • Protreptik
 • Sanseintegration
 • Lyttepositioner
 •  “Teaching from the inside out”
 • Rollen som mentor, – at fremme dine personlige kvaliteter og kompetencer
 • Etik, tavshedspligt og holdninger
 • Børn m. særlige behov


Yderligere information:

Optagelseskrav: 8 ugers MBSR forløb som skal godkendes af Mindfulsoul, samt erfaring i arbejdet med børn.

Antal uddannelsestimer: 72

Pensum: Ca. 1300 sider

Underviser: Mindfulness Instruktør Conny Hjarsø

Undervisningen vil være en blanding af praktiske øvelser, teori, diskussioner, fordybelse og observation. Der lægges vægt på faglig vidensdeling i gruppen.
Til hvert modul udleveres en manual som bl.a. kan indeholde:

 • Litteraturliste
 • Sessions oversigter
 • Forskningsresultater
 • Relevante artikler og citater
 • Nyttige links

Derudover vil du efter endt uddannelse blive medlem af Mindfulsouls Mentorgruppe til gensidig sparring og networking. Der vil også være mulighed for fremtidig supervision.


Praktiske oplysninger:

Datoer for kommende uddannelser: Se venligst kalender på forsiden

Praktisk certificering – ca. 2 timer efter aftale.

Sted: Lilletoften 28, 1. sal, 2740 Skovlunde.

Der vil være frisk frugt, økologisk kaffe/te, vand og snacks på alle uddannelsesdage. Medbring venligst selv frokost.

Pris og betaling:
Pr. modul kr. 4.200,-. Depositum kr. 500,-.

Certificering kr. 450,- plus kørsel.

Opfølgningsdag er indeholdt i prisen.

Tilmelding til mindfulsoul@paradis.dk  med navn, adr. og tlf. nr. Når din tilmelding er registreret modtager du en mail med betalingsinformation.

Afbestilling:
Depositum er ikke refunderbart 7 dage efter modtagelsen.
Uddannelsesgebyr er ikke refunderbart efter modtagelse.
Hvis modulet aflyses af Mindfulsoul refunderes det fulde uddannelsesgebyr.

Du er velkommen til at kontakte Mindfulsoul for yderligere oplysninger angående uddannelsen.
Skriv til mindfulsoul@paradis.dk  eller ring til Conny Hjarsø på 4049 4510.