Mindfulness og Yoga i Familien


Image

De fleste familier lever i dag en fortravlet hverdag med mange krav og aktiviteter.

Nærvær og samvær bliver ofte nedprioriteret og ofte er der ikke tid eller overskud til at stoppe op og blot nyde nuet og hinanden. Vi kommer nemt til at undervurdere hvor meget stress og uro fylder i hverdagen for både børn og voksne, og mange har mistet kontakten til sig selv og hinanden.

”Mindfulness og yoga i familien” er et tilbud til mor/far og barn/børn (6-12 år) hvor vi er sammen 1 time om ugen i 6 uger. Vi træner mindfulness/yoga med opmærksomhedsøvelser og lege, meditation, fordybelse og body scan.