MBSR


Mindfulness Based Stress Reduction

Professor i Medicin ved University of Massachusetts Medical School, Jon Kabat-Zinn, udviklede MBSR-programmet i 1979. Programmet er baseret på mindfulness meditation og blev udviklet for at imødekomme en stigning af patienter med stress. Der er forsket en del i virkningen af mindfulness og resultaterne er positive, både hvad angår fysiske såvel som psykiske lidelser.

Stress er vor tids hurtigst voksende folkesygdom og MBSR-kurset er i dag en udbredt og anerkendt metode til stresshåndtering. Kurset ruster dig til både at forebygge og håndtere stress, men henvender sig også til dig, som blot ønsker, at invitere mere nærvær og opmærksomhed ind i dit liv.

Ved at opøve din evne til at være mindful og bevidst rette din opmærksomhed på dit åndedræt, din krop og sind og verden omkring dig, kan du opleve at se anderledes og mere kreativt på dit liv. På den måde får du bedre adgang til dine styrker og din egen visdom. Igennem et MBSR forløb kan du lære at tage bedre vare på dig selv og udvikle egenomsorg, samt finde tilbage til en meningsfuld forbindelse imellem din krop, dine tanker og dine følelser. De fleste mennesker, som gennemgår programmet, opnår generelt et bedre velbefindende med større ro, mere overskud og mindre stress.

MBSR kurset er et 8 ugers forløb, hvor vi mødes én gang ugentligt i 2,5 time samt en hel dag i fordybelse. På kurset bliver du introduceret for og trænet i de grundlæggende principper i mindfulness.

Derudover går vi i dybden med:
Egenomsorg, hvorfor er det så svært?
Træning i opmærksomhed og i at være i nuet.
Opmærksomhed på adskillelsen af tanker, følelser og krop.
Stress og livsstil.
Grundelementerne i mindfulness.
Reaktions- og kommunikationsmønstre.
Kropsbevidsthed.
Vigtigheden af intention.

Kurset gør dig i stand til på egen hånd fremover at vedligeholde en meditationspraksis.
Du skal påregne 45-60 min. hjemmearbejde om dagen i 6 dage om ugen.