Mindfulness med børn


En mulighed for indre ro, bedre koncentrationsevne, større selvindsigt og selvregulering.

Se her en dejlig lille film “Healthy habits of mind” fra Mindful Schools.

Vi kommer nemt til at undervurdere hvor stresset den nutidige barndom kan være. Mange børn lever med store bekymringer omhandlende deres familier, kammerater og fremtiden. Stress er ikke forbeholdt voksne, – rigtig mange børn udviser stresssymptomer såsom hovedpine, ondt i maven, koncentrationsbesvær, søvnproblemer, m.m.
Mindfulness hjælper børn med at sætte deres problemer i perspektiv, ved at tilbyde dem en større forståelse af, hvad der foregår i deres indre og ydre verden. Børn kan gennem mindfulness træningen lære at trøste og berolige sig selv, at øge opmærksomheden på deres oplevelser og at bringe en reflektiv kvalitet ind i deres handlinger og i deres forhold til andre.

Flere udenlandske undersøgelser viser at børns eksekutive funktioner forbedres, deres empati øges og deres selvregulering styrkes.

Klik på nedenstående link for at se et lille indslag fra DR Ultra fra en af mine sessions med børn:

http://www.dr.dk/Ultra/ultranyt/Wauw/Artikler/2014/Januar_14/20140122160907.htm

Mindfulness med børn, daginstitutioner, børnehave, skole, SFO

Hverdage for de fleste børn repræsenterer:

 • Et alt for travlt program
 • Pres i forhold til at præstere
 • For meget TV/mobil/computer
 • Mangel på ansigt til ansigt
 • Tiltagende angst og depressioner
 • En hjerne, der er konstant i “kamp eller flugt” tilstand

Resultat

barn_1Nedsat indlæringsevne
Opmærksomhedsproblemer
Impulsiv adfærd
Øget risiko for depressioner og angst
Søvnproblemer
Manglende sociale kompetencer

Mindfulness kan hjælpe børn med at udvikle:

 • øget stimulering i frontallapperne
 • Bedre fokusering og koncentration
 • Medfølelse
 • Roligere adfærd
 • Forståelse for hvordan deres hjerne

Resultat

barn_2Større selvbevidsthed
Bedre respons på svære følelser
Øget empati og forståelse for andre
Bedre til konfliktløsning
Gladere, sundere børn som er parate til at lære